Opmerking over het verwijderen van oude batterijen

De volgende nota is gericht tot degenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin zij aan hen zijn geleverd (eindgebruikers):

1. Gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht oude batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gegarandeerd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze terugnameplicht beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd. Daarom kunt u gebruikte batterijen van bovengenoemd type met voldoende frankering aan ons terugsturen of gratis naar ons verzendingsmagazijn op het in het impressum aangegeven adres terugsturen.

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische aanduiding van de respectieve verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool – “Cd” staat voor cadmium, “Pb” “staat voor lood en” Hg “voor kwik.

111