Garantievoorwaarden

Er is een garantie van de fabrikant (zie hieronder voor meer informatie en opmerkingen over de garantie!) van de kant van de garant:

Apple Distributie
International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republiek Ierland

of

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
1 408 996-1010

met een duur van 12 maanden . De territoriale reikwijdte van de garantiebescherming is territoriaal tot de EU-landen. Toepasselijk recht: Op alle uit de garantie voortvloeiende vorderingen is het Duitse recht van toepassing.

U vindt de overeenkomstige garantievoorwaarden hier

Hint:
Uw wettelijke rechten in geval van gebreken worden door deze garantiebelofte niet beperkt en kunnen door u kosteloos worden ingeroepen. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven derhalve door deze garantiebelofte onaangetast.